Informace ÚKZÚZ

Povinné informace a odkazy ÚKZÚZ

Subjekt plní povinnost registrace pro rostlinolékařské účely, a to bez výjimky, platnou pro internetové
prodejce rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, podléhajících fytosanitární regulaci.
Současně plní povinnost opatřovat regulované komodity při internetovém obchodování (smlouvy
uzavřené na dálku) rostlinolékařským pasem, a to i v případě dodávek těchto komodit konečným
uživatelům. Tyto povinnosti vychází z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031 o
ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin, které nabývá účinnosti dnem
14.12.2019.


Více informací naleznete na těchto odkazech:


Internetové stránky ÚKZÚZ (eagri.cz)

Nařízení 2016/2031, Legislativa EU | ÚKZÚZ (eagri.cz)

Fytosanitární režim | ÚKZÚZ (eagri.cz)

Dovoz do EU (dovoz ze třetích zemí) | ÚKZÚZ (eagri.cz)

Grafický návrh vytvořil a nakódoval Shoptak.cz